Life Beyond

Life Beyond on nykyaikaan perustuva fiktiivinen maailma. Meille kaikille tutusta ympäristöstä sen erottaa verho, ilmiö joka jakaa fyysisen ja ideamaailman liukuvasti toisistaan. Life Beyondin maailmassa rinnallamme elää mitä sanoinkuvaamattomimpia otuksia, ideaolentoja ja verhon syövereihin vajonneita ihmisiä, joita tavalliset ihmiset eivät kykene havainnoimaan ja/tai muistamaan. Häilyvän pinnan alla kuohuu jatkuva taistelu ihmisyyden säilyttämiseksi maailmassa, joka on täynnä vaaroja, demoneita, draamaa, mystiikkaa sekä poliittisia valtataisteluja useiden eri järjestöjen välillä, joista jokainen pelaa omilla säännöillään.

Life Beyondin maailma on täynnä yksityiskohtia, joihin voi tutustua maailman nettisivuilta.

Tutustu maailmaan

Green Knights

Green Knights on yksityinen palkka-armeija ja osa Green Industries -yrityskonsernia. Järjestö toimii Walesista käsin ja tekee yhteistyötä Yhdistyneen Kuningaskunnan Asevoimien kanssa. Palkka-armeijan sotilaat ovat tavallisesti aatelistaustaisia tai muuten vaan rikkaita, usein eksentrisiä uskalikkoja ja pääosa järjestön rahoituksesta tuleekin Britannian korkeimmilta yhteiskuntaluokilta. Järjestön toimenkuvaan kuuluu laaja skaala erilaisia toinen toistaan erikoisempia tehtäviä henkivartijatyöstä terroristien pysäyttämiseen, mutta järjestö erikoistuu erityisesti sellaisiin töihin jotka syystä tai toisesta eivät kestä päivänvaloa.

Historia

Green Knights perustettiin sodan jälkeen 50-luvun tienoilla Kenraali Oliver Greenin toimesta ja se työllisti joukon veteraaneja jotka eivät enää sopeutuneet rauhanajan yhteiskuntaan. Järjestö vannoi uskollisuutta kruunulle mikäli sota vielä joskus kohtaisi Yhdistynyttä Kuningaskuntaa, mutta tarjosi rauhan aikana palveluitaan kelle tahansa joka ei toiminut kruunua vastaan ja oli kykenevä maksamaan. Vuonna 1959 Green Knights palkattiin massiiviseen operaatio Rosewateriin lähi-idässä, jonka tarkoitus oli pysäyttää mysteerinen kultti, joka oli väitetysti suorittamassa vaarallista rituaalia. Kevein mielin tehtävälle lähteneet sotilaat huomasivat kuitenkin paikan päällä, että heidän kohteensa oli kuin olikin tekemisissä yliluonnollisten voimien kanssa, eikä järjestö onnistunut pysäyttämään kultin suunnitelmia. Operaatio Rosewater keskeytettiin ja järjestö aloitti uuden iskun valmistelemisen. Green Knightien rinnalle perustettiin rajatietoa tutkiva Demonic Analysis Division, joka kehitti lopulta keinot kultin tuhoamiseksi.

Green Knights -armeijan maine kiiri tapahtumien jälkeen myös laajemmalle verhon taakse ja pian järjestölle tarjottiin lukuisia tehtäviä aina kultistien pysäyttämisestä demonien vangitsemiseen. Demonic Analysis Divisionilla oli kädet täynnä töitä ja lukuisia sovelluksia kehitettiin maagisia vihollisia vastaan ja Green Industries kasvoi nopeasti. 60-luvun lopulla järjestö ajautui kuitenkin sisäiseen kriisiin: Voimakas langennut enkeli Rosier vietteli Kenraali Alistair Colburnin, yhden Green Knightsien merkittävimmistä johtohahmoista. Rosier sai Colburnin ja joukon muita sotilaita valtaansa ja hyökkäsi Green Knights -armeijaa vastaan. Seurasi väkivaltainen kapina, mutta lopulta Colburn ja tämän “Black Knighteiksi” kutsutut seuraajansa lyötiin. Rosier-Heresynä tunnettu kapina muistutti järjestöä siitä, että demonien kanssa työskentely oli vaarallista ja sitä olisi valvottava entistä tiukemmin.

Nykypäivänä Rosier Heresystä selvinneitä Black Knightejä ei enää ole montaakaan. Demoneiden kanssa työskentely aiheuttaa kuitenkin aina ajoittain yksittäisten Green Knightien lankeamisen ja nämä onnettomat yksilöt leimataan välittömästi järjestön vihollisiksi. Jos demonin valtaan joutunut sotilas on valmis tekemään yhteistyötä, pyritään tämä vapauttamaan demonin otteesta rauhanomaisesti, mutta järjestö on oppinut olemaan asian suhteen jyrkkä. Langenneet sotilaat tapetaan armotta jos he osoittavat vastarintaa.

Vajoaminen

Demonic Analysis Divisionin ansiosta Green Knights -organisaatiolla on käytössään lukuisia keinoja työskennellä demonisten voimien ja muiden maagisten outouksien kanssa. DAD kouluttaa Green Knights -sotilaita henkiolentojen kanssa toimimiseen ja kehittää organisaatiolle erilaisia maagisia työkaluja. Tavalliset sotilaat eivät yleensä liiemmin sotkeudu demonisiin voimiin, mutta erityisesti tiedustelujoukkojen mukana liikkuu usein ns. DAD-agentteja hoitamssa tehtävien maagisempia aspekteja. Luonnollisesti tämä altistaa sotilaat vajoamiselle ja harva järjestössä pidempään työskentelevä henkilö voi välttyä siltä. DAD kuitenkin kehittää jatkuvasti erilaisia keinoja minimoida vajoaminen ja Green Knights -organisaation doktriini onkin kehitetty asia huomioon ottaen: mitä syvemmälle järjestön toimintaan päätyy, sitä todennäköisemmin vajoaa syvemmälle verhoon. Tavalliset miehistön jäsenet eivät kuitenkaan yleensä altistu huomattavalle vajoamiselle, sillä syvemmällä verhossa elävät sotilaat hoitavat oudoimmat operaatiot.

to Doctor Laurent

The identification provided by you has identified the phenomenon in Silverside as the demon "Days of Revelation". Sixty years ago, this selfsame demon was captured and bound to service by Anton Asleson, who has since passed away. Records show that the relic weapon was acquired by the Knights and passed on to a researcher by the name of Ethan Murphy – we are trying to get a hold of him.

"Days of Revelation" is a minor temporal demon, but be careful. I'm sure you know how many have made the mistake of emphasising the word "minor" there. Capture the demon, we'll try and find out what led to its freedom.

-Meredith

Organisaatio

Green Knights -järjestöllä on kolme varuskuntaa joista merkittävin on Brightlaken varuskunta Walesissa. Varuskunta toimii tukikohtana Brightlaken Rykmentille, joka koostuu yhdeksästä eri tehtäviin erikoistuneesta osastosta:

Esikuntakomppania

Esikuntakomppania huolehtii rykmentin hallinnosta ja varuskunnan ylläpidosta.

Tiedustelukomppania

Tiedustelukomppania on erikoistunut vaarallisten tai tuntemattomien tilanteiden tiedusteluun ja ratkaisuun. Rykmentti pyrkii hoitamaan hankalimmat tilanteet tiedustelujoukoilla, jos mahdollista.

Puhdistuskomppania

Puhdistuskomppania koostuu järjestön kaikista kovimmista sotilaista. Puhdistajien tehtävä on tuhota kaikki mikä heidän vastaansa tulee ja komppaniaa käytetäänkin vain tilanteissa joissa on selvää, että täydellinen tuhoaminen on ainoa vaihtoehto.

Kiväärikomppania

Ns. rivisotilaiden komppania, joka työskentelee yleisenä tukena muille osastoille. Kiväärikomppaniaa mobilisoidaan harvoin kokonaisena, sillä valtaosa tehtävistä on sen verran pieniä. Isoimmissa operaatioissa kiväärikomppania muodostaa rykmentin selkärangan.

Sotilaspoliisikomppania

Rauhanturvatehtäviin, joukkojenhallintaan ja järjestyksen valvontaan erikoistuva komppania. Sotilaspoliisit ylläpitävät järjestystä varuskunnassa ja operaatioiden aikana.

Huoltokomppania

Huoltokomppanian tehtäviin kuuluu logistiikka ja muiden osastojen huolto tehtävien aikana. Tämän lisäksi huoltokomppania toimii ajoittain siviilien kanssa kriisialueilla ja pyrkii tarjoamaan ruokaa ja ensiapua sitä tarvitseville. Huoltokomppania ottaa ajoittain vastaan myös tehtäviä, joihin ei liiemmin liity taistelua, mutta jotka ovat muista syistä haastavia siviiliorganisaatiolle.

Panssariryhmä

Panssariryhmä on pieni, alle kahdenkymmenen sotilaan ryhmä joka on erikoistunut panssariajoneuvojen käyttöön. Panssariryhmällä on käytössään pieni arsenaali erilaisia panssariajoneuvoja ja se osallistuu tarvittaessa operaatioihin muiden osastojen tukena.

Kehorunkoryhmä

Kehorunkoryhmä on panssariryhmän kaltainen pieni ryhmä joka erikoistuu Rancor-kehorunkoihin. Kehorungot ovat eräänlaisia kokovartalopanssareita jotka lisäävät käyttäjän kestävyyttä, kuntoa ja voimaa huomattavasti. Kehorungot ovat vielä prototyyppivaiheessa ja niitä on käytetty kenttätyössä vasta hyvin vähän.

Helikopteriryhmä

Helikopteriryhmä huoltaa ja lentää rykmentin helikoptereita. Helikopterit tekevät lähinnä joukkojen tai varusteiden kuljetusta, mutta osallistuvat tarvittaessa myös taisteluun.

Muut Varuskunnat

Brightlaken lisäksi Green Knights -organisaatiolla on kaksi muuta varuskuntaa: Three Mountainin Varuskunta Bostonissa USA:ssa sekä Ceylonin Varuskunta Sri Lankalla. Varuskunnat ovat selkeästi Brightlakea pienempiä, mutta ovat silti tärkeä osa Green Knights -organisaation maailmanlaajuista toimintaa.

Green Knights -taistelijat varustaa: